Rólunk

Új Esély Oktatási Központ története

(Előzőekben: Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon)

 

https://munkaisk.uw.hu/htm/bemutatas/suli02.jpg  https://munkaisk.uw.hu/htm/bemutatas/suli03.jpg

 

Az akkor még kis csapatunk az 1990/91-es tanévben kezdte meg – a helyi kisegítő általános iskolán belül -, alternatív pedagógiai módszerekkel történő nevelő-oktató munkáját. Kidolgoztunk egy kísérleti tervet, melynek célja a fogyatékos, többszörösen hátrányos helyzetű tanulók tantervbe foglalt nevelése, ebbe beépítve gyakorlati munkafoglalkozások elsajátítását, amelyeket a mindennapi életben használni tudnak. A programot két főiskolai tanárral – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola – véleményeztették, majd a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a  65318/1991/XV. ügyiratszámon engedélyezte kísérletként.

 

Hogy ne kelljen az általános iskola költségvetését igénybe vennünk a program megvalósításához, kezdeményeztük egy alapítvány létrehozását Munkaiskola Alapítvány néven, melyet 1991.októberébenjegyzett be a cégbíróság.

 

Akkori munkahelyünk vezetése viszont nem nézte jó szemmel tevékenységünket, bár nyíltan nem gátolta, de az intézményen belül állandó kritika kísérte munkánkat. Fő célkitűzésünk az életre, gyakorlati életre nevelés. Az 1991/92-es tanévben tevékenységünket, „kintről” egyre nagyobb szakmai érdeklődés, míg házon belül egyre mélyebb megaláztatás kísérte, végül a programban résztvevők1992. júniusában létszámleépítésre hivatkozva munkanélküliek lettek.

 

Ezek után dönteni kellett: külön vagy együtt folytatjuk munkánkat. Így a közös utat és az iskola alapítását választottuk…

Az engedélyezés „kisebb” akadályokba ütközött. Az itt lakó szülők nagy hányada szociálisan többszörösen hátrányos helyzetű, így az iskoláztatás költségeit nem tudnák fedezni. Elképzelésünk viszont egy non-profit szellemben működő intézmény volt, ahol az oktatás a tanulók számára valóban ingyenes. Az iskola minden diákjának rendelkezésére bocsátanánk a tankönyveket, írószereket, és napi háromszori étkezésben részesítenénk őket, mindenféle térítés fizetése nélkül (ezt máig is biztosítjuk). Ezt ugyan elviekben támogatta az Önkormányzat, ugyanakkor épp ebben a formában nem látott garanciát arra, hogy az intézmény hosszú távon fenn is marad. Működőképességünkről sikerült a hatóság embereit idővel meggyőznünk, így létrehozott Iskolánkban 1993. január 3.-án megindulhatott az oktatás az előző iskolában beindult eltérő tantervű csoportokkal (30 fő) egy, az Önkormányzattól bérelt kis helyiségben.

 

Egy idő után egyre több szülő íratta át a gyermekét az intézményünkbe, ami elhelyezési problémákat teremtett.

 

Az 1994/95-ös tanévkezdésre az Önkormányzat megszüntette az általa fenntartott speciális tantervű iskolát – a volt munkahelyünket -, így tanügyileg mi lettünk a jogutódok.

 

Átvettük a megszüntetett intézmény tanulóit, az Önkormányzat pedig az iskola rendelkezésére bocsátotta a nagyon rossz állapotban lévő volt iskolaépületet, melynek használatáért bérleti díjat nem számolt fel.

 

Az Alapítványi fenntartású közoktatási intézmény és a helyi Önkormányzat között kötött Közoktatási Megállapodás jogosítványt biztosított az alapítvány számára az oktatási feladat ellátására. Tanulólétszámunk folyamatos bővülése miatt Alapítványunk és intézményünk 1994-ben új iskolaépület építésébe kezdett.

1996. október 29-én ünnepélyes keretek között átadásra került az intézmény jelenlegi épülete.

 

https://munkaisk.uw.hu/kepek/foepulet.jpg

 

Tanulólétszámunk növekedése és az új igények jelentkezése - a szülők részéről - magával vonta tevékenységi köreink elkerülhetetlen bővítését

(1998 Szeptember)

 

Ezért (is) az Alapítványi Munkaiskola 1998-ban az Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola nevet vette fel. A névváltozás oka az a hatályos jogszabály volt, amely előírja, hogy minden intézmény nevének tükröznie kell az adott intézmény tevékenységi formáját, amelyet az iskola esetében az időközben végbement változások szükségessé tettek. Jelenlegi új nevünk a fenntartó váltásnak köszönhetően 2013 szeptemberétől: Új Esély Oktatási Központ

 

Óvoda

 

ovoda01.jpg

 

Az 1994/95-ös tanévet az iskolai csoportok mellett egy 15 fős óvodai csoporttal kezdtük meg. Az óvodai csoport létrehozását két tényező indokolta, illetve tette lehetővé: egyrészt az, hogy a gyerekeket felkészítsék az iskolai életre, és ez által normál iskolai oktatásban részesüljenek a kisegítő oktatás helyett, másrészt pedig a Soros Alapítványtól kapott támogatás - a Lépésről-lépésre programon belül –, amelynek feltétele óvodai nevelő- munka körülményeinek megteremtése volt.

 

 

Általános iskola

 

altalanos01.jpg

 

3 éves korban az óvodánkba került gyerek iskolaérettsége megfelelt az első osztályba lépés kritériumának, így a normál általános iskolai oktatásban kezdhették meg tanulmányaikat. Elérhettük, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermekek ne kerüljenek e helyzetből kifolyólag eltérő tantervvel működő osztályokba.

 

 

Szakiskola

 

szak01.jpg

 

Az 1997/98-ban végzett tanulók az általános iskola után vagy nem tudtak tovább – egyre elszegényedő létük miatt -, vagy maradni akartak az intézményben. Vagyis a képzés meghosszabbítására, szakképzésre, amihez pedig külön programra és persze engedélyre volt szükség.  A szakképzés kitűzött célja: a munkára nevelés mellett egy/vagy több szakma elsajátítása. Az iskola szakirányultsága az induló évben (1998/99) még az agrár szakmaterületre való pályaorientáció volt, melynek eredményeként a 2000/2001-es tanévben a 10. osztály elvégzése után Dísznövénytermelői szakmunkás bizonyítványt kapott 6 tanuló. Edelényben ez egyedülálló dolog.


Elérhetőség

Új Esély Oktatási Központ

3780 Edelény, Bányász út 27/a.

+36/48/342-017


Új kategória

Ebben a szekcióban nem található cikk.